Martkanalyse Europese Bakkerijsector
Alle Tags
Bakkerij Sector
2 min lezen

Marktanalyse Europese Bakkerijsector: Marges onder druk

Mathieu Geuskens gepubliceerd op oktober 27, 2021

A-INSIGHTS gelooft dat intuïtie en ervaring niet genoeg zijn om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen; je hebt betrouwbare inzichten nodig. Daarom hebben we de financiële gegevens van circa 150 Europese Bakery bedrijven – binnen 3 ketenschakels: Retail, industrie en foodservice – in de periode 2016-2020 geanalyseerd, en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sector in kaart gebracht in een trendrapport. Een paar opvallende conclusies.

Marges Europese bakkerijsector onder druk - Poolse producenten zitten in de lift

De Europese bakkerijsector is een volwassen markt, die wordt gekenmerkt door de relatie tussen een beperkte groeicapaciteit van de inkomsten en een daling van de marges. De gemiddelde EBIT-marge van de sector als geheel bedraagt 4,3% in 2019 en 3,8% in 2020. Bovendien daalt de EBIT als gevolg van teruglopende brutomarges.

Een sterke groei is te vinden in Polen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Met een gemiddelde netto-omzetgroei in de sector van 4,5% per jaar in 2016-2019, springen Poolse bedrijven eruit met 12,3% per jaar, op afstand gevolgd door UK (8,1% per jaar) en de Nederlanders (8,0% per jaar). Opkomende lokale partijen en grotere internationale spelers lijken te profiteren van de lage kosten in Polen, vestigen fabrieken in het hele land en exporteren van daaruit.

Average Net Sales Growth of Companies per Country

Een verschuiving naar gezondere producten - maar niet zo gezonde marges

Het is bekend dat de consument in de EU zich steeds meer richt op gezondere alternatieven. Groeicijfers bevestigen de trend naar gezondere voeding in Europa, maar wat winst betreft is het andersom: in 2016-2019 presteert Brood beter dan het marktgemiddelde met een gemiddelde omzetgroei van 7,4%, tegenover 4,1% en 2,6% voor Gebak en Koekjes & Cake. Brood heeft echter de laagste EBIT-marges met gemiddeld 4,3%, tegenover 6,9% en 5,0% voor Gebak en Cookies & Cake.


Average Percentage EBIT

Automatiseringstrend het meest zichtbaar bij zeer grote bedrijven

Consolidatie en automatisering verbeteren de bedrijfsprestaties: zeer grote bedrijven hebben bovengemiddelde marges en vertonen een gestaag groeitempo. De groei van de netto-omzet van de zeer grote spelers (>€ 500 miljoen netto-omzet en meer) is groter dan de groei van het aantal personeelsleden en zij profiteren het meest van automatisering. Bovendien blijkt uit hun cash conversion cycle dat zij betere betalingsvoorwaarden kunnen bedingen. Dit doet de vraag rijzen: wat zijn de gevolgen van deze trend voor de sector in zijn geheel? Leidt het tot consolidatie?


Staff CAGR 2016-2019

De uitdaging voor de bakkerijsector is om groei te realiseren in winstgevende segmenten, om de dynamiek weer in een opwaartse spiraal te krijgen. Hoe toegevoegde waarde te genereren, die de producent kan claimen, in de groeiende markt voor industrieel geproduceerd vers brood lijkt de belangrijkste vraag te zijn.

Het trendrapport is gratis te downloaden via onderstaande button. Het rapport zal onder andere verder ingaan op:

  • De effecten van COVID-19 op de groei, marges en investeringen binnen de sector
  • De financiële gezondheid van Bakery bedrijven
  • Investeringsniveaus en het effect hiervan op groei en marges

New call-to-action

Picture of Mathieu Geuskens

Mathieu Geuskens

Associate Food & Agri / mathieu.geuskens@a-insights.eu