Bedrijfsanalyse Fage
Alle Tags
Zuivel Industrie
3 min lezen

Fage zet met Hoogeveense fabriek in op Europese groei

Mathieu Geuskens gepubliceerd op januari 31, 2022

Wij geloven dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. In deze editie kijken we naar de Griekse yoghurtmaker Fage, die in december aankondigde een fabriek te gaan bouwen in Hoogeveen.

Sterke positie in het retailkanaal zorgt voor omzetstijging in 2020

Het bijna 100 jaar oude familiebedrijf Fage is gespecialiseerd in het maken van Griekse yoghurt, waarvan een groot deel onder de eigen merknaam wordt verkocht. De kernmarkten van Fage zijn de VS, het VK, Italië en Griekenland, en het bedrijf weet in 2020 in vrijwel al deze markten de omzet te verhogen. De totale omzet nam in met 2,9% toe, waarbij een volumestijging van 7.5% werd getemperd door lagere verkoopprijzen (-2,9%) en de zwakke dollarkoers.

De volumestijging is vermoedelijk het gevolg van de focus van het bedrijf op het retailkanaal, wat als gevolg van horecasluitingen goed presteerde in coronajaar 2020. Ook in de eerste 9 maanden van 2021 weet Fage hogere verkoopvolumes te realiseren (+4.8%), maar de zwakke dollarkoers en een lagere gemiddelde verkoopprijs (-3.9%) zorgen voor een omzetdaling van 1.9%.

Netto omzet per regio, in Miljoenen euros-1Grafiek 1. Netto omzet per regio, in miljoenen euro's

In voorgaande jaren zag Fage de omzet jaarlijks teruglopen, ondanks een uitbreiding van de Amerikaanse fabriek in 2017. Het bedrijf ervaart druk op zowel de volumes als de verkoopprijzen: Fage heeft de gemiddelde verkoopprijs sinds 2017 met 13.8% zien dalen en het verkoopvolume ligt ondanks de stijging in 2020 nog 2.1% lager dan in 2017.

Lage Amerikaanse melkprijs stuwt margeniveaus

Fage realiseert met een gemiddeld operationeel resultaat van 13.3% gezonde marges, al staan deze net als de omzet sinds 2017 onder druk. Een dalende brutomarge is de voornaamste drijfveer voor de druk op de resultaten, wat het bedrijf in 2019 weet te compenseren met besparingen op het marketingbudget. In 2020 zorgt een daling van de melkprijs in Amerika (-12.5%) voor een toename van de brutomarge omdat de verkoopprijzen minder sterk zijn afgenomen, wat aangeeft dat Fage in staat is geweest het sterke merk goed te benutten. Door relatief stabiele operationele kosten vertaald de brutomargestijging zich naar een hogere operationele winst.

Margeniveaus, als % van de omzet-1Grafiek 2. Margenniveaus, als % van de omzet

In een poging de brutomarge blijvend te verbeteren geeft het bedrijf aan actief bezig te zijn om het productportfolio te optimaliseren. Op deze manier wilt Fage meer waarde toe te voegen aan de melk, waarvoor het meerdere nieuwe producten heeft gelanceerd. Voorbeelden zijn een lijn met yoghurt met minder suiker, GMO-vrije zure room, beide in 2019, en een lactosevrije yoghurt in 2020.

Fabriek in Hoogeveen wordt eerste grote investering sinds 2017

In december kondigde Fage aan een fabriek te gaan bouwen in Hoogeveen, welke in 2024 operationeel moet zijn. Eerder kondigde Fage nog aan een fabriek te willen bouwen in Luxemburg, maar met de verkoop van het daar aangekochte perceel is dit plan definitief van de baan. De nieuwe fabriek moet zo’n 40,000 ton yoghurt kunnen produceren, waarmee aan de groeiende vraag in het VK, Italië en de rest van Europa moet worden voldaan. Fage geeft aan dat het verwacht zo’n € 150 miljoen te investeren in de fabriek in Hoogeveen, en lijkt hier geen extra schulden voor hoeven aan te trekken: in september 2021 had het bedrijf een cash buffer van circa €179 miljoen.

Investeringen (Capex) in materiële vaste activa, in miljoenen euros en gedeeld door de afschrijvingen-1Grafiek 3. Investeringen (Capex) in materiële vaste activa, in miljoenen euro's en gedeeld door de afschrijvingen

De nieuwe fabriek in Hoogeveen wordt de eerste grote investering voor Fage sinds de uitbreiding van de fabriek in Johnstown in de Amerikaanse staat New York, die in 2017 werd voltooid. Sindsdien heeft de yoghurtmaker beduidend minder geïnvesteerd dan de afschrijvingen, met een krimpende activabasis tot gevolg.

Met de nieuwe fabriek lijkt Fage, ondanks de teruglopende verkoopvolumes en omzet, in te zetten op verdere groei. Afgaande op de dalende omzet in Amerika en de volgens het bedrijf forse concurrentie op de Griekse markt, lijkt Fage deze groei vooral te zoeken in de rest van Europa. Dit verklaart de keuze voor Nederland als locatie voor de nieuwe fabriek: naast de aanwezigheid van voldoende melk om de fabriek te vullen, is Nederland uitstekend ontsloten om de producten door de rest van Europa te exporteren.

Benieuwd naar meer inzichten over de laatste trends & developments in de zuivel industrie? Download dan ons Trendreport Dairy via onderstaande knop. Trendreport European Dairy Industry

Picture of Mathieu Geuskens

Mathieu Geuskens

Associate Food & Agri / mathieu.geuskens@a-insights.eu