Marktanalyse vleesindustrie
Alle Tags
Vlees Industrie
2 min lezen

Positie pluimvee versterkt ten koste van varken en rundvlees

Sander Koole gepubliceerd op november 18, 2021

Sinds 2009 verzamelt en analyseert A-INSIGHTS grote hoeveelheden openbare data over Food & Agri bedrijven, vanuit bronnen als jaarrekeningen, branchepublicaties en nieuwsberichten. Eens per jaar brengt A-INSIGHTS een trend rapport uit in de vier grote verssectoren (Bakery, Meat, Dairy en Fruit & Vegetables), waarin ruim 1.000 voorname bedrijven in deze industrieën tegen het licht worden gehouden. Lees welke inzichten we hebben verkregen uit de marktanalyse van de Europese vleesindustrie.

De Europese vleesindustrie staat voor verschillende uitdagingen. Verschuivingen in consumentengedrag, gedreven door opkomende zorgen over duurzaamheid, dierenwelzijn en volksgezondheid, veroorzaken een grote heroverweging binnen de industrie. In 2030 verwacht de Europese Commissie dat de vleesproductie met 2,3% daalt ten opzichte van 2020. Hoe reageert de sector op deze uitdagingen? Lees meer over de laatste ontwikkelingen in ons trendrapport: een analyse van de financiële gegevens van de top 300+ Europese bedrijven in de vleesindustrie.

Houding consument zorgt voor dalende vraag naar vlees

De Europese vleesindustrie bevindt zich in een uitdagende positie. De toenemende focus van consumenten op duurzaamheid, dierenwelzijn en gezonde eetpatronen, zorgt voor een dalende vraag naar vlees. De totale consumptie neemt tussen 2016 en 2019 met slechts 0,1% toe en staat in de komende jaren krimp te wachten. In dezelfde periode stijgt het aandeel pluimvee hierbinnen met 1,0%, zo laat de marktdata ons zien. Deze bedrijven bevinden zich vaker in het retail-segment; dat sneller groeit dan andere verkoopkanalen. Dit gaat ten koste van de consumptie van varkensvlees (-1,2%), dat meer geëxporteerd wordt maar met 49,6% nog wel leidend in Europa is.

Vleesindustrie Market AnalysisGrafiek 1: EU Agricultural Outlook 2020 - 2030 bij de Europese Commissie. (links) EU vlees productie versus (rechts) EU vlees consumptie (x1,000t retail weight equivalent).

Spaanse en Poolse bedrijven groeien sterk in consoliderende markt

Kijkend naar de onderliggende marktdata, neemt de omzet van het gemiddelde bedrijf in de value chain juist flink toe (+7%), wat haaks staat op de vraagontwikkeling. Veel bedrijven in de markt groeien door middel van overnames, waarmee de groei kunstmatig wordt opgeschroefd. Met name in Polen en Spanje wordt de meeste groei gerealiseerd, zowel voor pluimvee (’16-’19: +69,5% in Polen) en in mindere mate varken (+39,1%). Dit wordt gefaciliteerd door hoge veestapels welke jaarlijks toenemen, in contrast tot andere Europese landen.

Vleesindustrie Market Analysis 1Grafiek 2: Net sales index per land

Marges in de vleesindustrie staan onder druk, maar pluimvee weet winstgevend te groeien

De marktdata laat zien dat de marges onder druk staan: de gemiddelde EBIT-marge van bedrijven in de Europese vleesindustrie dalen van 2.5% in 2016 naar 1.6% in 2019. Wederom doen juist Spaanse (2,8%) en Poolse (3,5%) vleesbedrijven het goed, door een combinatie van minder indringende regulering, lage personeelskosten en de mogelijkheid om meer waarde toe te kunnen voegen. De stijgende vraag naar pluimvee draagt er tevens aan bij dat deze bedrijven het minst geraakt worden door de dalende winstmarges (gemiddeld EBIT: 2,9%).

Vleesindustrie Market Analysis 2Grafiek 3: EBIT per product focus 2016-2019

Uitdagingen in de vleesindustrie

Ook in termen van kapitaalefficiëntie zijn de verschillen groot: varkensbedrijven realiseren gemiddeld een fors lager ROA (4,9%) dan rund (7,0%) of pluimveebedrijven (8,1%). De uitdaging in de vleesindustrie is om de onbalans te herstellen door de supply chain-structuur te reorganiseren. Hierdoor kan de industrie de toegevoegde waarde beter vasthouden en verdelen over de waardeketen. Kan de vleesindustrie zichzelf herdefiniëren en de winstgevendheid herstellen, aangezien steeds meer klanten hun vleesconsumptie willen verminderen?

Meer trends en ontwikkelingen in de vleesindustrie lees je in het Trendreport Meat, wat gratis te downloaden is via onderstaande button. Dit rapport gaat verder in op:

  • De impact van corona.
  • Verschillen tussen handels- en verwerkingsbedrijven.
  • Investeringsniveaus in een krimpende markt.
  • De financiële gezondheid van bedrijven in de vleesindustrie.

Trendreport European Meat Industry

 

Picture of Sander Koole

Sander Koole

Analyst Food & Agri / sander.koole@a-insights.eu