Martkanalyse Europese zuivelsector
Alle Tags
Zuivel Industrie
2 min lezen

Marges Europese zuivelsector onder druk ondanks omzetgroei

Mathieu Geuskens gepubliceerd op november 18, 2021

De Europese zuivelsector is tussen 2016-2019 met gemiddeld 7.7% per jaar gegroeid, blijkt uit de nieuwste publicatie van ons trendrapport over de Europese zuivelsector. A-INSIGHTS analyseerde de financiële gegevens van meer dan 250 Europese zuivelbedrijven. Lees hier welke inzichten uit de analyses zijn gekomen. 

Marktanalyse Europese zuivelsector: de inzichten

Bedrijven met een focus op melkpoeder en/of het food-service segment laten de meeste groei zien: respectievelijk 13.7% en 13.3% in dezelfde periode. De marges staan echter onder druk. De gemiddelde EBIT-marge van de industrie daalde van 3.3% in 2016 naar 2.4% in 2019. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkoopkosten van bedrijven en het niet volledig kunnen doorberekenen hiervan. 

Zuivel Artikel VisualGrafiek 1. Index omzet en gemiddelde melkprijs, 2016=100 

Nederlandse bedrijven lopen voorop qua investeringen, Poolse bedrijven in opkomst 

De activawaarde neemt tussen 2016 en 2019 toe. Er wordt over de gehele linie van de Europese zuivelsector geïnvesteerd in extra capaciteit. Nederlandse bedrijven zijn hierin koplopers: als gevolg van de afschaffing van de melkquota zijn er aanzienlijke investeringen gedaan om het toegenomen aanbod van melk te verwerken. 

Poolse bedrijven weten als enige de verhouding tussen omzet en activa – de kapitaalefficiëntie – fors te verhogen. Op andere vlakken presteren Poolse zuivelbedrijven ook boven gemiddeld met een gemiddelde netto-omzetgroei van 15.3% in 2016-2019 en stijgende exportcijfers.  

Zuivelsector Artikel VisualGrafiek 2. Index materiële vaste activa en omzet 2019, 2016=100 

Grotere bedrijven hebben meer grip op de markt: ook hogere marges in coronajaar 2020 

Grotere bedrijven zijn beter in staat om de omzet en marges op peil te houden dan kleinere spelers. De EBIT van de grootste bedrijven (>€500 miljoen netto-omzet) is consequent hoger dan de EBIT van kleinere bedrijven. Daar komt nog bij dat de zeer grote bedrijven het in het COVID-jaar 2020 aanzienlijk beter deden, met een kleine groei van de netto-omzet (+1.6%) en een verbeterde marge tot 5.7% EBIT. Dit is een groot contrast met kleinere bedrijven die een omzetdaling van -13.6% en een EBIT van 1.9% rapporteerden. 

De gegevens wijzen op duidelijke schaalvoordelen die voor grote zuivelproducenten een versterkende cyclus in het leven roepen, zoals een beter vermogen om de melkprijsdynamiek het hoofd te bieden en het hebben van een sterkere financiële positie om te onderhandelen en om te investeren. Maar er is een drempel: gemiddeld lijken echte schaalvoordelen zich pas voor te doen boven ~€ 500 miljoen netto-omzet.  

A-INSIGHTS gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Daarom hebben we de financiële gegevens van circa 250 Europese zuivelbedrijven geanalyseerd en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de zuivelsector in kaart gebracht in een trendrapport. Download het Trendreport Dairy voor de volledige marktanalyse en inzichten, via de onderstaande knop.Trendreport European Dairy Industry

 

Picture of Mathieu Geuskens

Mathieu Geuskens

Associate Food & Agri / mathieu.geuskens@a-insights.eu