Market Analysis Dairy Industry
Alle Tags
Zuivel Industrie
2 min lezen

Marktanalyse Zuivel Industrie: Japan

Mathieu Geuskens gepubliceerd op december 16, 2021

Wij geloven dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. In deze blog kijken we naar de kaasimport van Japan, waar meer dan een kwart van de door Nederland geëxporteerde Gouda heengaat.

Sterke stijging van Japanse kaasimport tijdens coronaperiode

De impact van de coronapandemie op de internationale kaashandel is over het algemeen beperkt gebleven: het handelsvolume nam in 2020 licht toe ten opzichte van 2019 (0,9%). De import van Japan was echter een positieve uitzondering: met een volumestijging van 3,6% in 2020 zat Japan ruim boven het wereldwijde gemiddelde. Dit hangt samen met het vroege ingrijpen van de Japanse regering om de pandemie te beteugelen en de mate waarin de Japanse bevolking zich aan sociale beperking hield: als we naar import per maand kijken valt het op dat de volumes alleen in het eerste kwartaal onder het niveau van 2019 lagen, en daarna sterk toenamen.  Vanaf mei neemt de import sterk toe, waarna deze rond juli weer normaliseert maar de rest van het jaar boven het niveau van 2019 blijft. In 2020 zakt de import weer in, al is er in de maanden juli en augustus verbetering zichtbaar.

Totale Japanse kaasimport JapanGrafiek 1. Totale import van kaas door Japan per maand, 1.000 ton

Corona-effect vooral zichtbaar in import Gouda

Gouda kaas is een van de belangrijkste producten binnen de totale Japanse kaasimport, waarbij het opvalt dat vooral deze kaassoort significant meer geïmporteerd werd in coronajaar 2020. Waar de import van cheddar, wat voorheen het grootste importvolume had binnen de Japanse kaasimport, sterk terugloopt in 2020 neemt de import van Gouda juist sterkt toe. Hiermee is het volume van Gouda groter geworden dan dat van Cheddar. Dit valt vermoedelijk te relateren aan een lagere consumptie binnen de horeca en fast-food restaurants, waar cheddar meer gebruikt wordt dan Gouda. Ook in 2021 blijft Gouda, ondanks een daling van het importvolume, qua volume de belangrijkste importkaas voor Japan.

Kaasimport per type kaasGrafiek 2. Totale import van kaas door Japan van januari tot en met augustus, per jaar; 1.000 ton

 

Stijgend aandeel Nederlandse Gouda-export heeft Japan als bestemming

Een aanzienlijk deel van de geïmporteerde Gouda komt uit Nederland: de Japanse consument lijkt minder warm te lopen voor goedkopere Gouda uit bijvoorbeeld Duitsland. Hierdoor is Japan een belangrijke handelspartner voor Nederland als het aankomt op de export van Gouda: maar liefst 14% van de tussen januari en augustus geëxporteerde Gouda heeft Japan als eindbestemming. Ten opzichte van het aandeel van Japan in de totale Nederlandse kaasexport (4%) is dit aanzienlijk, en bovendien neemt het aandeel van Japanse import in de Nederlandse export van Gouda jaarlijks toe.

Aandeel Nederland in kaasimportGrafiek 2. Aandeel Japan in Nederlandse export van kaas in de periode januari tot en met augustus,
per jaar; 1.000 ton, %

Benieuwd naar meer inzichten over de laatste trends & developments in de zuivel industrie? Download dan ons Trendreport Dairy via onderstaande knop. Trendreport European Dairy Industry

Picture of Mathieu Geuskens

Mathieu Geuskens

Associate Food & Agri / mathieu.geuskens@a-insights.eu