Jeroen Lustig
Alle Tags
2 min lezen

Jeroen Lustig: ‘Dubbel zo grote uitdagingen tijdens de jaargesprekken’

Liselotte Lont gepubliceerd op november 11, 2021

Peter Garstenveld (Distrifood) heeft Jeroen Lustig (co-founder A-INSIGHTS) geïnterviewd over de trends en ontwikkelingen in de Europese Agri Food industrie. Welke inzichten over de Agri Food sector heeft A-INSIGHTS verkregen uit hun analyses? 

‘Dubbel zo grote uitdagingen tijdens de jaargesprekken’

A-INSIGHTS ziet de marge van versleveranciers structureel dalen, de kosten stijgen. ‘De uitdagingen zijn dubbel zo groot tijdens de jaargesprekken’, zegt Jeroen Lustig co-founder van A-IINSIGHTS. De marge staat structureel onder druk bij toeleveranciers. Deels stellen supermarkten steeds meer eisen en dat drijft de kosten op. Maar ook de keten is uit balans. ‘Karbonades in de bonus helpt niet om aan het hele varken nog iets te verdienen.’

A-INSIGHTS kijkt vijf jaar terug in de financiële data en laat het ‘gekke’ coronajaar 2020 even buiten beschouwing. Volgens Jeroen Lustig kijk je dan door de juiste bril naar de data. ‘Vijf jaar is de meest relevante periode. Vorig jaar kan een uitzondering zijn, 10 jaar terug is kijken in de verleden tijd. Beide zijn minder relevant. In vijf jaar zie je cyclus van strategie, investering en hoe die uitpakt.’ A-INSIGHTS richt zich op vier grote verssectoren: brood, vlees, zuivel en groenten/fruit. ‘Aardappelen zien wij als een apart segment.’

Wat zagen we in de markt analyses?

‘We hebben 1000 bedrijven in Noordwest-Europa geanalyseerd. De nadruk ligt op Nederland en Duitsland, dat is één geïntegreerd afzetgebied. Wij kijken daarbij dus kwantitatief naar de keten, naar financiële data. Niet naar markten of consumenten of een vraag die zich ontwikkelt. We zien dan ten eerste overeenkomsten in die vier verssectoren: de marge van de toeleverende ketens loopt terug, jaar op jaar, bij iedereen. De oorzaken verschillen overigens wel.’

‘Het resultaat hiervan is dat het verdienvermogen terugloopt. Op korte termijn zie je dat terug in de bedrijfsresultaten. In vlees zie je daarnaast ook langjarig lage investeringen en een oplopende schuldenlast. Dat zijn best zorgwekkende signalen als je naar de toekomst van zo’n keten kijkt. Ze moeten im-mers ook investeren om te innoveren en te overleven.’

Over welke percentages hebben we het dan?

‘In vlees was het operationeel resultaat in 2016 (ebit) 2,5 procent. Je hebt het dan over alle kosten inclusief afschrijvingen, niet over financieringslasten en belasting. Die is teruggelopen naar 1,6 procent in 2019. We gaan overigens niet tot en met 2020, omdat dat beeld nog niet compleet is én omdat het een gek coronajaar was.’

‘In groenten en fruit ligt de marge hoger en daalt die minder hard, van 3,7 procent in 2016 naar 3,1 procent in 2019. Maar die cijfers moet je eigenlijk ook corrigeren voor de zaadleveranciers, die maken heel veel marge en trekken de boel op. Denk daarbij aan de leveranciers van zaden voor producten als tomaat. Bij de anderen zien we een daling die structureel is, ieder jaar loopt die marge terug.’

Benieuwd naar alle inzichten uit onze markt analyses? Download hier gratis de trendrapporten over de Europese Agri Food industrie!

Trendreport European Agri Food Industry

Het gehele artikel: Financieel Expert Lustig: 'Dubbel zo grote uitdagingen tijdens de jaargesprekken', lees je op de website van Distrifood

Tekst: Peter Garstenveld/Distrifood
Foto: Diederik van der Laan/Dutch Photo Agency

Picture of Liselotte Lont

Liselotte Lont

Head of Marketing / liselotte.lont@a-insights.eu