datagedreven risicosignalering
Alle Tags
1 min lezen

Datagedreven risicosignalering in de zorg: Jaarcijfers 2020

Tijmen Burggraaf gepubliceerd op juni 4, 2021

Als gemeente staan er twee punten voorop bij het organiseren van de zorg: de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Zij zijn hiervoor afhankelijk van de zorginstanties in hun regio. De continuïteit én kwaliteit worden in gevaar gebracht, wanneer een zorgaanbieder financiële problemen heeft. Maar hoe kun je zulke problemen vroegtijdig signaleren?


Een datagedreven oplossing
Datagedreven risicosignalering biedt de oplossing om financiële problemen bij zorgaanbieders vroegtijdig te signaleren. Door middel van data, zoals een jaarverslag van een zorginstelling, is het voor gemeentes mogelijk om op de hoogte te zijn van de financiële situatie van zorgaanbieders in hun regio. Hierdoor kun je als gemeente tijdig ingrijpen en bijsturen, waar nodig.

Om je op weg te helpen met deze datagedreven manier van werken, hebben we een nieuw trendrapport uitgebracht: Trendrapport Datagedreven Risicosignalering. In dit trendrapport kijken we naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen het zorglandschap in 2020. 

Status Quo 2019
Zonder een goed beeld te hebben van de status quo, is het niet mogelijk om conclusies te trekken over de ontwikkelingen in 2020. Vandaar dat we eerst in beeld hebben gebracht hoe het Nederlandse zorglandschap er eind 2019 voor stond. Dit doen we aan de hand van 4 thema's: winstgevendheid, korte termijn positie, lange termijn positie, en personeel.

Zorg jaarcijfers eind 2019
Op basis van deze 4 thema's kunnen we concluderen dat het Nederlandse zorglandschap eind 2019 in een wankele positie verkeerde en dat een groot aantal zorgaanbieders te kampen had met financiële en personele problemen.

Het zorglandschap in 2020
Nu de stand van zaken van eind 2019 in beeld is gebracht, kan er gekeken worden naar de ontwikkelingen in 2020. Dit was het jaar waar de coronacrisis alles op zijn kop zette. Aan de hand van de eerste jaarcijfers va 2020, werpen we een blik op de belangrijkste ontwikkelingen en trends van vorig jaar. Wat weten we nu al? Én wat kunnen we verwachten?

Benieuwd naar onze inzichten over het zorglandschap in 2020? Download dan ons Trendrapport Datagedreven Risicosignalering via onderstaande button.

Download Trendrapport
Trendrapport datagedreven risicosignalering

Picture of Tijmen Burggraaf

Tijmen Burggraaf

Manager Public & Health / tijmen.burggraaf@a-insights.eu