Jaarverslag zorginstellingen
1 min lezen

Jaarverslag zorginstellingen: Toename aandeel eigen personeel in GHZ

Tijmen Burggraaf gepubliceerd op december 23, 2020

Dit blog is een onderdeel van onze Jaarverslag zorginstellingen reeks. De GHZ is in financieel opzicht de stabielste sector in het Nederlandse zorglandschap. Niet alleen de financieringsvormen zijn stabiel, de vraag kant is dat ook.

Het percentage van de bevolking dat een beroep doet op de gehandicaptenzorg fluctueert over de jaren niet veel. Het is bovendien zo dat de meeste cliënten in deze zorgvorm levenslange zorg nodig hebben.

Resultaten jaarverslag zorg

Net als de rest van zorg leverend Nederland ziet de GHZ de personeelskosten toenemen. Maar de uitgangspositie is, in combinatie met de relatief goede vermogenspositie, nog relatief gezond. Desalniettemin is ook in de GHZ de trend zichtbaar dat de resultaten onder druk staan, waarmee dezelfde uitdagingen ontstaan op zowel organisatorisch vlak als op het vlak van de tariefbepalingen met de financiers.

Jaarverslagen zorg

Verzuim zorg ligt op normaal niveau

De stijging van de personeelskosten komt voornamelijk uit hogere salarissen van het eigen personeel, waar cao ontwikkelingen aan ten grondslag liggen. De personeelskosten drukken daarmee jaarlijks iets zwaarder op het resultaat. Het aandeel eigen personeel in de GHZ neemt toe en het verzuimpercentage ligt op een normaal niveau en fluctueert nauwelijks.

Jaarverslagen zorg

Trends jaarcijfers zorg

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend ons Trendrapportage Jaarcijfers Zorg waar we dieper ingaan op de data uit de uit de jaarrekeningen 2019. We analyseren de situatie per zorgvorm - de VVT, Jeugdhulp, GGZ, Gehandicaptenzorg. Met een analyse van onder andere de resultaten, vermogenspositie en personele bezetting.

Rapportage Sociaal Domein

Picture of Tijmen Burggraaf

Tijmen Burggraaf

Manager Public & Health / tijmen.burggraaf@a-insights.eu