Jaarverslag zorginstellingen
1 min lezen

Jaarverslag zorginstellingen: Grote aanbieders in GGZ lijden het meest

Tijmen Burggraaf gepubliceerd op december 23, 2020

Dit blog is een onderdeel van onze Jaarverslag zorginstellingen reeks. De GGZ herbergt de grootste zorginstellingen buiten de ziekenhuizen, zoals Parnassia, én kent een groot aantal kleine praktijken. De financiering is versnipperd, want komt vanuit de zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. Net als de overige sectoren is de financiële huishouding een belangrijk item binnen de GGZ.

Resultaten GGZ zorg

2018 liet een forse daling van het resultaat zien, gedreven door het megaverlies bij Parnassia, dat in 2019 is hersteld. De beweging in 2018 gaat samen met een sterke stijging van de kosten van ingehuurd personeel en een hoog verzuimpercentage. De afstemming van tarieven tussen financiers - overwegend zorgverzekeraars in deze sector - en instellingen gaat onverminderd door.

Jaarverslag zorg

Verzuimcijfers zorg

Het verzuimpercentage is in 2019 iets toegenomen, maar blijft sterk onder dat van de VVT. Kanttekening daarbij is wel dat ook hier de grote aanbieders meer lijden onder hoge verzuimpercentages dan de kleinere spelers. Opvallend is dat het verzuimpercentage stijgt, maar de personeelskosten gelijk blijven.

Jaarverslag zorg

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend ons Trendrapportage Jaarcijfers Zorg waar we dieper ingaan op de data uit de uit de jaarrekeningen 2019. We analyseren de situatie per zorgvorm - de VVT, Jeugdhulp, en Gehandicaptenzorg. Met een analyse van onder andere de resultaten, vermogenspositie en personele bezetting.

Rapportage Sociaal Domein

Picture of Tijmen Burggraaf

Tijmen Burggraaf

Manager Public & Health / tijmen.burggraaf@a-insights.eu