Jaarverslagen zorg
Alle Tags
1 min lezen

Jaarverslag zorginstellingen: Stijging ziekteverzuim VVT in 2020

Tijmen Burggraaf gepubliceerd op december 23, 2020

Dit blog is een onderdeel van onze Jaarverslag zorginstellingen reeks. De VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) bestaat van oudsher uit grote organisaties met veel vastgoed. De laatste jaren is de sector in beweging; het vastgoedportfolio wordt afgebouwd en de thuiszorg variant komt steeds meer los te staan van de verzorgingstehuizen. Deze transitie gaat gepaard met een hoog verzuim waar de sector mee kampt.

Jaarverslag zorg resultaten

In 2019 is er een lichte daling ten opzichte van 2018, maar het gemiddelde rendement in de VVT is relatief stabiel. Omdat de sector nog veel vastgoed heeft dat moet worden onderhouden en gefinancierd is het gemiddelde rendement relatief dun. In het resultaat na belasting zijn ook de winsten op verkoop van vastgoed opgenomen, wat des te meer aangeeft dat gezonde rendementen in de toekomst geen zekerheid zijn. Kostprijsonderhandelingen en het vaststellen van reële tarieven blijven daarom een belangrijk thema in de sector.Jaarverslag zorginstellingen

Ziekteverzuim zorg 2019

Net als bij alle andere zorgvormen is er bij de VVT een toename te zien van de procentuele personeelskosten. Voor elke euro die binnenkomt, gaat er meer geld naar personeel. Moeilijk vervulbare vacatures, een hoog verzuim en cao-stijgingen hebben daar invloed op. Net als in de andere sectoren kent de VVT een groei van het aandeel ingehuurd personeel. Het verzuimpercentage neemt sterk toe. De VVT bedient 40-45% van de gehele Nederlandse zorgmarkt (care) en jaagt het algehele sectorgemiddelde dus aan. Mede door de coronacrisis stijgt het verzuim in de VVT in het tweede kwartaal van 2020 zelfs naar 7,8%.

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend ons Trendrapportage Jaarcijfers Zorg, waar we dieper ingaan op de data uit de jaarrekeningen 2019. We analyseren de situatie per zorgvorm - de VVT, Jeugdhulp, GGZ en Gehandicaptenzorg. Met een analyse van onder andere de resultaten, vermogenspositie en personele bezetting.

Rapportage Sociaal Domein

Picture of Tijmen Burggraaf

Tijmen Burggraaf

Manager Public & Health / tijmen.burggraaf@a-insights.eu